Publicacions

Narrativa

Cinc estacions. Un dietari.

CÒNSUL, Isidor: Cinc Estacions. Un dietari.
Edicions de La Magrana. Barcelona, 1998.

Amb Cinc Estacions. Un dietari. Isidor Cònsul, professor i crític literari, s’estrena en l’àmbit de la literatura de creació influït i seduït per les proses de Josep Pla i els dietaris de Pere Gimferrer.

Veure fitxa  >

En el nom del pare

CÒNSUL, Isidor: En el nom del pare. Records d’Espés. Quaderns de les Cadolles – Institut d’Estudis del Baix Cinca, Ajuntament de Fraga i Associació Cultural del Matarranya. Fraga 2004.

A En el nom del pare. Records d’Espés, Isidor Cònsul recull alguns escrits de dietari i quatre dels seus primers relats. Tot plegat, però, amb un denominador comú, el món d’Espés, poblet de la Ribagorça on nasqué el seu pare convertit gairebé en la seva pàtria literària.

Veure fitxa  >

Tractat de Geografia

CÒNSUL, Isidor: Tractat de geografia. Editorial Empúries (Narrativa). Barcelona, 2008.

Tractat de geografia (Premi Marian Vayreda 2008) és un dietari que explora, al contrari de Cinc Estacions, un seguit d’itineraris que Isidor Cònsul va recórrer durant la seva vida. A estones pot semblar un volum de narrativa, un llibre de viatges, la reivindicació de les pròpies arrels o una obra de recuperació de la infantesa i l’adolescència de l’autor.

Veure fitxa  >

Ànima de bolero

CÒNSUL, Isidor: Ànima de bolero. Editorial Empúries (Narrativa). Barcelona, 2009.

Ànima de bolero recopila tota l’obra de narrativa breu de la calidoscòpica figura d’Isidor Cònsul. A manera de crònica i amb el rerefons de la guerra civil, s’endinsa en el temps, en el paisatge de Ponent, per tal de donar vida als personatges i a la gent que han conformat part del seu univers personal i literari.

Veure fitxa  >

Assaig en general

Llegir i escriure. Papers de crítica literària

CÒNSUL, Isidor: Llegir i escriure. Papers de crítica literària. Edicions de La Magrana. Col·lecció Els orígens. Barcelona, 1995.

Llegir i escriure és un assaig que contempla variats aspectes de la literatura catalana contemporània: els autors de més volada i dues dècades de poesia catalana comparteixen espai amb una visió panoràmica i global d’una cultura i d’una literatura en construcció i moviment.

Veure fitxa  >

Catalan literary activity in 1986

CÒNSUL, Isidor: Catalan literary activity in 1986. Centre UNESCO de Catalunya. Catalan Cultural Yearbooks. Barcelona, 1986.

Catalan literary activity in 1986 és un llibretó editat amb l’objectiu de donar a conèixer l’estat de la literatura catalana arreu del món, la qual cosa era un preocupació del Centre UNESCO de Catalunya.

Veure fitxa  >

Panorama de la literatura catalana

BROCH, Àlex; CÒNSUL, Isidor; LLORCA, Vicens: Panorama de la literatura catalana. Institució de les Lletres Catalanes. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1997.

Amb la voluntat de donar a conèixer l’extensa producció literària de la nostra terra i de la nostra gent, des dels orígens medievals al segle XX, la Institució de les Lletres Catalanes va posar en circulació aquesta publicació i la va fer traduir al castellà, a l’anglès i al francès.

Veure fitxa  >

Sobre Verdaguer

Els bordons de l’arpa

CÒNSUL, Isidor: (Tria, notes i presentació de) Els bordons de l’Arpa. Antologia de Jacint Verdaguer. Editorial Proa. Les Eines. Barcelona, 2001.

Els bordons de l’arpa és una antologia pensada com una obra de divulgació i com una eina de treball acadèmic. Però és també una reivindicació de la figura i l’obra de Jacint Verdaguer. Encara que només sigui perquè fou el poeta més important de la Renaixença i un escriptor més conegut per fets aliens a la seva literatura que per la seva pròpia obra.

Veure fitxa  >

Perfils de Verdaguer

CÒNSUL, Isidor: Perfils de Verdaguer. Editorial Proa. Biblioteca literària. Estudis. Barcelona, 2003.

Perfils de Verdaguer aplega treballs que tenen, com a denominador comú, la voluntat d’interpretar, amb una mirada nova, la complexa personalitat biogràfica i literària de Jacint Verdaguer

Veure fitxa  >

Jacint Verdaguer: història, crítica i poesia

CÒNSUL, Isidor: Jacint Verdaguer: història, crítica i poesia. Edicions del Mall. Sèrie Assaig. Sant Boi de Llobregat, 1986.

En el llibre Jacint Verdaguer: història, crítica i poesia hi trobem aplegats tres estudis que s’adrecen a la recuperació i la divulgació de diferents aspectes relacionats amb l’obra de Verdaguer.

Veure fitxa  >

Antologia de Jacint Verdaguer

CÒNSUL, Isidor. Antologia de Jacint Verdaguer. Edicions de La Magrana. Esparver llegir. Barcelona, 1986.

Antologia de Jacint Verdaguer és la primera antologia de l’autor de Folgueroles realitzada per Isidor Cònsul. Va ser pensada com una obra de divulgació i com una eina de treball. Però també és una llança de reivindicació verdagueriana.

Veure fitxa  >

Verdaguer / Maragall. Joc de Miralls

CÒNSUL, Isidor: Jacint Verdaguer / Joan Maragall. Joc de miralls. Editorial Proa i Diputació de Barcelona. Barcelona, 2002.

Jacint Verdaguer / Joan Maragall. Joc de miralls té la virtut de trobar les afinitats entre dos poetes d’ideologies i d’estètiques certament diferents. Els textos triats d’un poeta i de l’altre s’arrengleren en paral·lel i segueixen les pautes d’un mateix esquema en tres apartats: Miralls de Paisatge, Miralls de la Pàtria i Miralls de l’Ànima.

Veure fitxa  >

Jacint Verdaguer. Sant Francesc (tesi doctoral)

CÒNSUL, Isidor: Sant Francesc de Jacint Verdaguer. Eumo Editorial / Societat Verdaguer. Vic, 2001.

A Sant Francesc de Jacint Verdaguer, Isidor Cònsul ens presenta el gruix més important de la seva tesi doctoral. El volum és una edició comentada amb un extens “estudi preliminar” d’aquest poema on Verdaguer interioritza les essències del franciscanisme.

Veure fitxa  >

Sobre Valeri Serra i Boldú

Folklore de la Pagesia de Valeri Serra i Boldú

CÒNSUL, Isidor i MIRÓ, Ramon (Edició i estudi preliminar): Folklore de la pagesia de Valeri Serra i Boldu. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or. Barcelona, 1987.

La Biblioteca Serra d’Or publica una obra pràcticament inèdita d’un dels millors folkloristes catalans del segle XX. Els estudis introductoris sobre la vida i la significació de Valeri Serra són realitzats per Ramon Miró i Isidor Cònsul.

Veure fitxa  >

Sobre Tirant lo Blanc

Tirant lo Blanc. Guia de lectura i propostes didàctiques.

CÒNSUL, Isidor i GADEA, Ferran: Tirant lo Blanc. Guia de lectura. Edicions de la Magrana. L’Esparver Llegir. Barcelona, 1990.

Aquesta és la guia de lectura de “el mejor libro del mundo” segons Miguel de Cervantes. La realitzen dos professors de llengua i literatura de l’ensenyament mitjà: Isidor Cònsul i Ferran Gadea, i vol ser una eina útil per facilitar-ne la lectura i un instrument didàctic tant per alumnes com professors de batxillerat.

Veure fitxa  >

L’any del Tirant. Memòria.

CÒNSUL, Isidor (coordinació general) i PORREDON, Romi (redacció i documentació): L’any del Tirant. Memòria. Edicions de la Magrana. Barcelona, 1992.

L’any 1992 es va celebrar “L’any del Tirant” per commemorar el 500 aniversari de la primera edició de l’obra de Joanot Martorell i Joan de Gualba. Aquest és el volum que recull totes les activitats de diferent índole que es van fer durant aquesta celebració, coordinada per Isidor Cònsul.

Veure fitxa  >

Llibres en grup

Lectures de COU

(1988-1989) (1989-1990) (1990-1991) (1991-1992) (1992-1993) (1993-1994) (1994-1995) (1995-1996) (1996-1997) (1997-1998) (1998-1999)

Les lectures de COU ofereixen una eina didàctica, útil i completa, als estudiants de literatura catalana dels instituts de batxillerat. Són guies de lectura complementades amb bibliografies, comentaris de text, documents, exercicis...

Veure fitxa  >

Lectures de Batxillerat

(2003-2005) (2005-2007)

Les lectures de Batxillerat són l’adaptació de les lectures de COU en el nou sistema educatiu. Continuen oferint una eina didàctica, útil i completa, als estudiants de literatura catalana dels instituts de batxillerat (modalitat d’Humanitats). Són guies de lectura complementades amb bibliografies, comentaris de text, documents, exercicis...

Veure fitxa  >

Lectures de literatura catalana

(2001-2004)

Les lectures de literatura catalana són l’adaptació de les lectures de COU en el nou sistema educatiu. Continuen oferint una eina didàctica, útil i completa, als estudiants de literatura catalana dels instituts de batxillerat (modalitat d’Humanitats). Són guies de lectura complementades amb bibliografies, comentaris de text, documents, exercicis...

Veure fitxa  >

Volums de les Trobades d’Escriptors als Pirineus

Des del 1994, més de cent cinquanta escriptors dels països veïns de la serralada pirinenca han participat en les trobades que organitza anualment el Consell Cultural de les Valls d’Àneu i el Grup d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu. Les trobades d’escriptors són fructíferes literàriament també pel fruit que donen passats uns mesos en forma de relats. Aquests volums contribueixen poderosament a la mitificació literària dels Pirineus.

Veure fitxa  >

A més a més

Antologia de poesia catalana

CÒNSUL Isidor i SOLDEVILA, Llorenç: Antologia de poesia catalana. Editorial Proa. Les Eines. Barcelona, 2005.

Aquesta antologia de poesia catalana és un viatge lector per 800 anys de creació poètica en català, des dels trobadors dels segles XII i XIII fins a Maria Mercè Marçal, la darrera poetessa clàssica del segle XX.

Veure fitxa  >

Antología poética. Antonio Machado.

CÒNSUL, Isidor (introducción, notas y propuesta didàctica): Antología poética de Antonio Machado. Editorial La Galera. Barcelona, 2008.

Aquesta antologia conté seleccions de Soledades i Campos de Castilla, amb alguns dels poemes d’Antonio Machado més reconeguts. A més, també inclou una introducció a l’autor, l’època, la bibliografia bàsica i un model de comentari de text i exercicis.

Veure fitxa  >