Crítiques / Articles > N

Cerca per autor:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nasrim, Taslima

1938-1994: PRAGA I EL PEN CLUB ENTRE DOS CONGRESSOS
Autors relacionats: Cònsul, Isidor - Kathmann, Lucina - Nasrim, Taslima
Matèries: Assaig, el món de la traducció, Història de Catalunya, Literatura catalana, Literatura del segle XX, Poesia, Política, Relació entre literatures, Trobades d'escriptors
TASLIMA NASRIM COM SALMAN RUSHDIE I TANTS D'ALTRES
Autors relacionats: Nasrim, Taslima
Matèries: Crítica social, Literatura del segle XX, Literatura no catalana, Política, Retrats

Navarro, Antoni (mossèn)

TRIA PERSONAL (ABRIL-95)
Autors relacionats: Colombi, Marchesa - de Pedrolo, Manuel - Eckerman, J.P. - Goethe, J.W. - Navarro, Antoni (mossèn) - Pàmies, Sergi
Matèries: El món de l'edició, Literatura catalana, Literatura del segle XX, Literatura no catalana, Memòries, Poesia, Relació entre literatures

Navarro, Teresa

L'HOMENOT MASOLIVER, 60 ANYS DE CREACIó
Autors relacionats: Bonet, Laureà - Gómez, Valentí - Masoliver, Juan Ramon - Molas, Joaquim - Navarro, Teresa - Perucho, Joan
Matèries: Assaig, El món de l'edició, Literatura catalana, Literatura del segle XX, Patrimoni, Retrats

Nettelbeck, Sandra

DELICIOSA MARTHA
Autors relacionats: Nettelbeck, Sandra
Matèries: Cinema, Literatura no catalana, Retrats

Nogueró, Joaquim

DEL POETA QUAN LLEGEIX
Autors relacionats: Gimferrer, Pere - Nogueró, Joaquim
Matèries: Assaig, Crítica social, Literatura catalana, Literatura del segle XX
Cercador de crítiques i articles: