Cites > La vessant pedagògica

“Ensenyava literatura amb esperit. A la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, el recordarem sempre com un excel·lent i apassionat mestre de mestres”
Francesc Codina, La pau dels orígens
“I la veu de l’Isidor. Nosaltres amb els ulls com taronges i ell i la seva passió... Per uns instants les noies ens convertim en Carmesines i els nois en Tirants, i es produeix la màgia. La connexió perfecta entre qui ensenya i qui aprèn”
Neus Fornells, La pau dels orígens
“Era un docent vocacional, de pedra picada. (...) Tenia moltes virtuts... sobretot, la capacitat de transmetre als altres i, especialment en els discents, l’amor per la literatura en el sentit més ampli i ric del terme”
Llorenç Soldevila, El Punt, 28 d’agost de 2009
“El rigor, l’excel·lència i l’autoritat de les seves classes, de nivell pràcticament universitari, era indiscutible. Per això els alumnes l’admiraven i el tenien per un mestres en majúscula. ‘És el millor’, deien”
Jordi Caixàs, La pau dels orígens

La pau dels orígens. Homenatge a Isidor Cònsul

A cura de Sam Abrams.

Proa, Barcelona, 2011.

Veure més  >